ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ ΕΛΒΑΝ ΑΒΕΕ.

Η εταιρεία μας ανέλαβε την αντικατάσταση των πάνελ οροφής και διαφώτιστων συνολικής επιφάνειας 3000 m2.

Πελάτης

ΕΛΒΑΝ ΑΒΕΕ

Τοποθεσία

Ασπρόπυργος

Έτος κατασκευής

2020
X