ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟ ΒΑΡΝΑΒΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η εταιρεία μας ανέλαβε τον σχεδιασμό ,την προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών κλιμακοστασίων.

Πελάτης

Ιδιώτης

Τοποθεσία

Βαρνάβα Αττικής

Έτος κατασκευής

2019
X