ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟ ΝΤΡΑΦΙ ΑΤΙΚΗΣ

Η εταιρεία μας ανέλαβε τον σχεδιασμό ,την προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών δαπέδων και κλιμακοστασίου.

Πελάτης

Ιδιώτης

Τοποθεσία

Ντράφη Αττικής

Έτος κατασκευής

2016
X