ΠΛΑΙΣΙΟ

Η εταιρεία μας ανέλαβε την ενίσχυση υφιστάμενων μεταλλικών ζευκτών καθώς και τον σχεδιασμό ,την προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών στεγάστρων και την επικάλυψη αυτών με πολυκαρβουνικά φύλλα.

Πελάτης

VITAEL A.E

Τοποθεσία

Πέτρου Ράλλη

Έτος κατασκευής

2020
X