ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΣΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε

Προσθήκη μεταλλικού δαπέδου σε κτήριο γραφείων

Η εταιρεία μας ανέλαβε τον σχεδιασμό την προμήθεια και τοποθέτηση του μεταλλικού σκελετού παταριού.

Πελάτης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΣΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε

Τοποθεσία

Χαλάνδρι Αττικής

Έτος κατασκευής

2019

Βάρος

10 ΤΝ
X