ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ

Η εταιρεία μας ανέλαβε την προμήθεια και τοποθέτηση διακοσμητική λαμαρίνα πλαγιοκάλυψης.

Πελάτης

VITAEL S.A

Τοποθεσία

Αγ. Ιωάννης Ρέντη

Έτος κατασκευής

2016
X