ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ ΔΙΑΦΥΓΗΣ BMW ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ Α.Ε

Η εταιρεία μας ανέλαβε τον σχεδιασμό ,την προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικού κλιμακοστασίου.

Πελάτης

BMW ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ Α.Ε

Τοποθεσία

Μαρούσι

Έτος κατασκευής

2017
X