Ανέγερση

Χρησιμοποιώντας σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμό, πληρώντας τις προδιαγραφές ασφαλείας περνάμε στο στάδιο της ανέγερσης και της εφαρμογής βάσει των σχεδίων.

Από την πρώτη στιγμή της ανέγερσης έως και την ολοκλήρωση του έργου, οι έμπειροι μηχανικοί μας επιβλέπουν διαρκώς τη διαδικασία.

Τα σχέδια κοπής, μοντάζ και ανέγερσης πραγματοποιούνται με προγράμματα Tekla, σε 3D περιβάλλον, ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερη ακρίβεια και έμφαση στη λεπτομέρεια.

X